Satrançta 64 Altın Öğüt

Satrançta 64 Altın Öğüt 1.Yaptığınız her hamlenin bir amacı olsun. 2.Rakibin her hamlesinin amacını anlamaya çalışın. Oynadığı taşın gidebileceği yerlere bakın. 3.Girişken ama amaçlı oyna. Gereksiz değiş tokuştan kaçın. 4.Rakibin stilini biliyorsan, bundan yararlan. Fakat sonunda, konuma göre oyna, rakibe göre değil. 5.Rakibin hamlelerini göz ardı etme. 6.Gereksiz yere şah çekme.  Anlamı varsa şah çek. 7.Rakibin […]