1. Kademe Yardımcı Antrenör Kursları ANTALYA

GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜNE

                                                       ANTALYA

            Türkiye Satranç Federasyonu Başkanlığının, Milli Eğitim Bakanlığı ile imzalamış olduğu protokol ve Talim Terbiye Kurulu kararı gereği satranç okullarda 2005- 2006 Eğitim ve Öğretim Yılından itibaren seçmeli ders olarak okutulmaktadır. Bu nedenle Antalya İl merkezi ile İlçelerde,  Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Satranç İl Temsilciliği iş birliği ile okullarda satranç derslerini okutacak 1. Kademe Yardımcı Antrenör öğretmenler yetiştirilecektir.

            Her kurs grubu 30 kişiden az olmayacaktır. Başvurular daha az olduğu takdirde o gruptaki adaylar bir sonraki grupla birleştirilecektir. Kurslar aşağıdaki tarihlerde Antalya Merkezinde FATMA GÜL ÖZPINAR İLKÖĞRETİM OKULUdersliklerinde yapılacaktır.

            Her İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri de kendi merkezlerinde (veya çevre İlçelerle birleşerek) Kurs açabilirler. Antalya Satranç İl Temsilciliğince İlgili İlçeye Öğretim görevlisi sağlanacaktır.

            Kurs açılmayan İlçe öğretmenleri isterlerse Antalya merkezde açılacak kurslara katılabilirler.

            1-Durumun Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bildirilerek Merkez ve İlçe İlköğretim ve dengi, Lise ve dengi Okul Müdürlüklerine duyuru yapılmasının sağlanmasını,

            2-Valilik ve ilgili makamlardan onay alınmasını,

            3-Türkiye Satranç Federasyon Başkanlığına bilgi verilmesini ve onay alınmasını,

Bilgilerinize sunar gereğini arz ederim.

04.05.2006

Mustafa Şahin

Satranç İl Temsilcisi

Bilgi için: Satranç İl Temsilcisi Mustafa ŞAHİN 0532 230 93 50 Abidin Ünal 0542 793 69 88, Mustafa İmamoğlu 0535 202 82 63

Kayıt için: İl Merkezinden kayıt için Antalya Satranç Eğitim Merkezi Derneği İl Temsilciği bürosuna kayıt ücreti yatırılarak yapılacaktır. (ASEM adres-telefon : Bahçelievler Eski Kapalı Halk Pazarı içi tel: 243 50 06) Kurs Yeri Adresi: Fatma Gül Özpınar İlköğretim Okulu Gazi Lisesi yanı-Bahçelievler

Antalya İl Merkezinde Açılacak Satranç 1.K.Yrd.Antrenör Kurs Tarihleri:

19-20-21-22-23 Haziran 2006

26-27-28-29-30 Haziran.2006

03-04-05-06-07 Temmuz.2006

10-11-12-13-14 Temmuz.2006

17-18-19-20-21 Temmuz2006

24-25-26-27-28 Temmuz.2006

31 Temmuz 01-02-03-04 Ağustos 2006

07-08-09-10-11 Ağustos.2006

14-15-16-17-18 Ağustos.2006

21-22-23-24-25 Ağustos.2006

28-29-30-31 Ağustos -01 Eylül 2006

04-05-06-07-08 Eylül 2006

Antrenör Yetiştirme Kurslarına Katılacaklardan İstenilen Belgeler:

1-      Dilekçe (açık adres belirtilecek)

2-      Diploma Sureti (Noterden onaylı. Görevdeki öğretmenlerden okuldan alacakları belge)

3-      Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden ceza yazısı (kurs başlangıcında alınacaktır.)

4-      TSF Yönetim kurulunun belirlediği 70 YTL katılım ücreti (Makbuz karşılığında)

Antrenör Yetiştirme Kurslarında Başarılı Olanlardan İstenilecek Belgeler:

1-      4 adet vesikalık fotoğraf

2-      Sağlık raporu (herhangi bir sağlık kuruluşundan)

3-      Savcılık iyi hal kağıdı (görevdeki öğretmenlerden istenmeyecek.)

4-      Nüfus cüzdanı fotokopisi (TC Kimlik no su olacak .)

5-      Ulusal sporcu olanlar ulusal sporcu belgesi (varsa)

6-      Satranç sporu yaptığını belgelemek. (Varsa sporcu lisansı)

7-      30 YTL Tescil belgesi ücreti (İl Temsilciliğine makbuz karşılığı )